تحول در بسته‌بندی مواد غذایی

۳ مارس ۲۰۰۴- فرآیند لایه‌نشانی نانوکامپوزیتی جدیدی برای بهبود صنعت بسته‌بندی مواد غذایی بوجود آمده است. این ابداع که به منظور تعامل با غذا برای کاهش سطح اکسیژن یا افزایش طعم‌دهنده‌ها و نگهدارنده‌ها به غذا طراحی شده است، می‌تواند شرکت‌های اروپایی را جزء پیشروان این عرصه جدید بسته‌بندی قرار دهد.