اپتیک سریع با پلیمرهای نوری

۱۳ فوریه ۲۰۰۴- محققان انجمن علوم پیشرفته آمریکا گزارش دادند که برای اولین بار، سرعت انتقال سیگنال در نانومواد نوری آلی درپائین‌تر از مقدار بحرانی یک ولت، پنج برابر شده است.