نانوتکنولوژی سبز

آلودگی محیط زیست مسأله‌ای جدی است که منابع و دلایل بسیاری را می‌توان برای آن برشمرد. کشاورزی یکی از بزرگترین عوامل ایجاد آلودگی است.