تحقیق و توسعه و زیرساختارهای

فوریه ۲۰۰۴- همانگونه که از اخبار و گزارش‌های کشورهای آسیا پیداست، بسیاری از آنها پس از اعلام برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی در آمریکا، برنامه‌های پیشگامی علوم و فناوری نانو را آغاز نموده‌اند. کشور ۷۹ میلیون‌نفری ویتنام نیز نانوتکنولوژی را بعنوان یکی از مهمترین عرصه‌های علم و فناوری در قرن ۲۱ شناخته و معتقد است که نانو منجر به ایجاد صنایع و تولید محصولات بسیار ارزشمندی خواهد شد. البته باید توجه داشت که ویتنام به عنوان کشوری در حال توسعه، هنوز نیازمند ایجاد زیرساختارهای علم و فناوری و صنایع پیشرفته است.