تقویت نویز با آنتن‌های نانولوله‌ای

۱۱ فوریه ۲۰۰۴- محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان داده‌اند که مقدار مشخصی نویز قادر است ترانزیستورهایی از جنس نانولوله‌های کربنی را وادار کند تا سیگنال‌های الکتریکی ضعیف را آشکار سازند. این همان اثری تشدید اتفاقی (۱) که نورون‌ها از آن برای برقراری ارتباط در مغز موجودات زنده استفاده می‌کنند.