عایق‌های حرارتی بهتر با کنترل ساختار

۱۲ فوریه ۲۰۰۴- گرما ممکن است برای زندگی ضروری باشد، اما در برخی موارد نظیر محافظت از شاتل فضایی یا افزایش بازده یک موتور جت، موادی با رسانش گرمایی پائین مورد نیازند تا به این وسیله بتوان از انتقال بیش از حد گرما جلوگیری نمود.