همکاری شرکت‌ها در توسعه نانوتکنولوژی

۲۶ فوریه ۲۰۰۴- شرکت اینتل مشغول مطالعه و بررسی کاربرد پلیمرهای با پایه نانولوله کربنی در مواد فصل مشترک گرمایی می‌باشد. با وجود اینکه نانوتکنولوژی زمان طولانی نیست که مورد توجه و بررسی قرار گرفته اما در حال ورود به صنعت الکترونیک می‌باشد.