شناسایی ویروس‌ها و باکتری‌های هوازی

۳ مارس ۲۰۰۴- اخیراً در دانشگاه واشنگتن وسیله‌ای ابداع شده است که در غیرفعال‌سازی مواد و سلاح‌های زیستی مانند ویروس سرخجه، باکتری سیاه‌زخم و سم ریسین کاربرد دارد.