گزارش کاربرد نانوذرات در دارورسانی

ز جمله مقوله‌های بسیار مهم در صنعت داروسازی بحث دارورسانی کنترل‌شده به بدن است. همانطور که می‌دانیم در روش‌های معمول مصرف داروها، چه خوراکی، چه تزریقی و چه سایر روش‌ها، دارو در سراسر بدن توزیع یافته و لذا علاوه بر اینکه تمام بدن تحت تأثیر اثرات دارو قرار می‌گیرد، و عوا