عکس‌برداری از درون سلول‌‌ها

دسامبر ۲۰۰۳ – دانشمندان قصد دارند با استفاده از ویروس‌ها به عنوان نانودوربین، عکس‌هایی از درون سلول‌های زنده تهیه نمایند و اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه فعالیت ویروس‌ها درون بدن بدست آورند.