رئیس‌جمهور آمریکا و افزایش مجدد بودجه

3 فوریه 2004- رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه دسامبر گذشته سند نانوتکنولوژی را امضا کرد. بودجه پیشنهادی او برای برنامه‌ پیشگامی ملی نانوتکنولوژی در سال 2005 تقریباً 1 میلیارد دلار است.