رئیس‌جمهور آمریکا و افزایش مجدد بودجه

۳ فوریه ۲۰۰۴- رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه دسامبر گذشته سند نانوتکنولوژی را امضا کرد. بودجه پیشنهادی او برای برنامه‌ پیشگامی ملی نانوتکنولوژی در سال ۲۰۰۵ تقریباً ۱ میلیارد دلار است.