نانوساختارهای پلاتینی جدید با پروتئین‌ها

۱۳ فوریه ۲۰۰۴- محققین آزمایشگاه‌های ملی ساندیا در آمریکا، دانشگاه نیومکزیکو در آمریکا، دانشگاه پورتو در پرتغال و دانشگاه جورجیای آمریکا، نوع جدیدی از نانوساختارهای پلاتینی را ساخته‌اند. دانشمندان از کاتالیستی برمبنای پورفیرین‌ها۱ که بخش فعال پروتئین‌های فوتوسنتز می‌باشند، استفاده کرده‌اند تا رشد این ساختارها را شکل دهند.