آب تمیز با نانوتکنولوژی

۲۶ فوریه ۲۰۰۴- برنامه – پیشگامی آب تمیز با نانوتکنولوژی – به منظور بهره‌گیری از نانوتکنولوژی و دسترسی به فناوری‌های جدید برای حل مشکلات آب، تشکیل می‌شود.