افزایش طول عمر با آنتی‌اکسیدان جدید

۲۱ فوریه ۲۰۰۴- دکتر پاتریک فلاناگان، آنتی‌اکسیدان جدیدی را استحصال نموده است که می‌تواند آینده زندگی بشریت را تغییر دهد. وی کشف خود را – MegaH – نامید. تاکنون قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان‌های شناخته‌شده برای انسان عبارت بودند از عصاره چای سبز و دانه انگور. مطالعات علمی معتبر نشان می‌دهد که آنتی‌اکسیدان‌ جدید ۹ برابر قوی‌تر از دو مورد قبل است.