بازار فروش نانولوله‌ها

16 فوریه 2004- بررسی بیش از 100 شرکت در سرتاسر جهان نشان می‌دهد که ظرفیت جهانی تولید نانوالیاف و نانولوله‌ها به حدود 250 تن در سال رسیده است.