بازار فروش نانولوله‌ها

۱۶ فوریه ۲۰۰۴- بررسی بیش از ۱۰۰ شرکت در سرتاسر جهان نشان می‌دهد که ظرفیت جهانی تولید نانوالیاف و نانولوله‌ها به حدود ۲۵۰ تن در سال رسیده است.