نانولوله‌های کربنی و ساخت کاوشگرهای مغزی

۹ ژانویه ۲۰۰۴- محققین دانشگاه پوردو نشان داده‌اند که امکان استفاده از نانولوله‌های کربنی جهت ساخت کاوشگرها و وسایل کاشتنی در مغز جهت مطالعه و درمان اختلالات و آسیب‌های عصبی وجود دارد.