ساخت نانولوله‌های خالص

۲۲ ژانویه ۲۰۰۴- نانولوله‌های کربنی کاربردهای بسیار جالبی در سیستم‌های الکترونیکی دارند اما کیفیت آنها در چنین کاربردهایی از اهمیت خاصی برخوردار است.