لباس‌های بی‌نیاز از شستشو

ژانویه ۲۰۰۴- شرکت سوئیسی شولر۱، برای اولین بار پارچه‌هایی موسوم به NanoSphere® را در مجموعه زمستانی ۲۰۰۴-۲۰۰۵ ارائه خواهد نمود که بی‌نیاز از شستشو بوده یا به راحتی شسته می‌شوند.