استفاده از نانوسیم‌ها در تشخیص بیماری

۲۳ ژانویه ۲۰۰۴- حسگرهای نازک‌تر از موی انسان می‌توانند ۱۰۰۰ برابر حساس‌تر از آزمایش‌های استاندارد DNA باشند.