تنظیم برنامه‌های تحقیقات نانوتکنولوژی

به منظور شناخت و توسعه کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع لاستیک جلسه‌ای در روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۲ در مکان شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک برگزار شد.