کاربردی از نانوتکنولوژی در صنعت خودرو

۱۳ فوریه ۲۰۰۴- شرکت تولیدی Daimler Chrysler رنگ جدیدی موسوم به \”نانورنگ\” را به بازار ارائه نموده است که مقاومت به خراش آن، حداقل سه برابر رنگ‌های معمولی است.