استفاده از نانوسیم ها در ساخت اتصالات

۱۹ دسامبر ۲۰۰۳- گروهی از دانشمندان آمریکائی، چینی و ژاپنی نانوسیم های کم اتلافی از سیلیکا ساخته اند، که می توانند نور را به زوایای تند هدایت کنند. پژوهشگران دانشگاه هاروارد، دانشگاه زی جیانگ و دانشگاه توکیو می گویند که سیم های آنها برای ساختن قطعات میکروفوتونیک آتی امیدبخش هستند.