بلبرینگ های قرن بیست و یکم

دسامبر ۲۰۰۳- اُبرین، رئیس بخش شیمی دانشگاه منچستر انگلیس و مؤسس شرکت Nanoco اظهار داشت: – در قرن بیستم بلبرینگ ها نقش تسهیل حرکت قطعات و ابزارهای ماشین آلات را بر عهده داشته اند. در قرن ۲۱ نقاط کوانتومی نقش مشابهی را به عهده خواهند داشت. – ایشان معتقد است که فرآیند تولید تجاری را می توان برای تولید انبوه و در کاربردهای وسیع پزشکی، ایمنی و الکترونیک بکار برد.