کنفرانس مهندسی معدن ۸۳

کنفرانس مهندسی معدن به همت انجمن مهندسی معدن ایران و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف تبادل تجربیات تحقیقاتی و پیشنهادهای راهبردی صاحب نظران و پژوهشگران عرصه‌های مختلف مهندسی معدن، در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۳، در تهران برگزار می‌شود.