فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی نانو

مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری متخصصین مرکز و اساتید برجسته نانوتکنولوژی در داخل و خارج از کشور، کارگاه‌های آموزشی نانوتکنولوژی را با هدف ارتقاء سطح علمی و آموزش در نیمه دوم آذرماه ۸۳ برگزار می‌کند. از کلیه علاقمندان برای شرکت در این کارگاه دعوت می‌شود.