بازار نانومواد در آمریکا

۱۴ جولای ۲۰۰۳- نانوتکنولوژی پس از یک دهه تحقیقات، اکنون در حال رسیدن به موفقیت های تجاری است. البته تجاری سازی عرصه نانومواد، بسیار عملی تر از مواردی همچون نانوربات های ضد سرطان و اتومبیلهای خودسامان به نظر می رسد. توسعه نانومواد، قدمی کلیدی در تولید بسیاری از نانوماشین ها و ادوات نانوالکترونیکی و نانومکانیکی به شمار می رود.