سمینار و کارگاه آموزشی میکروسکوپ‌

به اطلاع می رساند شرکت مهارفن ابزار با همکاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس سمینارها و کارگاه های تخصصی با موضوعات SPM، PVD، CVD، MOCVD و MBE را با حضور سازندگان آلمانی و دانمارکی تجهیزات مربوطه در آذر ماه سال جاری برگزار می نماید.