نخستین کارگاه تخصصی نانو الکترونیک

۲۷ آبان ماه سال ۱۳۸۳ , پژوهشکده میکروالکترونیک ایران , نخستین کارگاه تخصصی نانو الکترونیک