اولین همایش نانوتکنولوژی دانشجویان ایران

گزارشی از اولین همایش دانشجویی نانوتکنولوژی کشور به یادبود دکتر ابتکار در روز‌های ۱۵ تا ۱۷ مهرماه گذشته توسط انجمن علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان برگزار شد.