ساخت واکسن غیرتزریقی سیاه‌زخم

– شرکت داروسازی Biosante موفقیت خود را در استفاده از نانوذرات فسفات کلسیم (CAP) در ساخت واکسن‌ها اعلام کرد