موفقیت فرآورده Brachysil در درمان سرطان

شرکت نانوتکنولوژی pSivida نتایج تحقیقات خود بر روی ترکیب Brachysil را منتشر ساخت. همان‌طورکه قبلاً پیش‌بینی شده ‌بود، ماده Brachysil 32p- در عین بی‌خطربودن توانست از پیشرفت تومور جلوگیری کند۸۳/۰۷/۲۰