دیسک‌های ترابایتی محصول فناوری نوین

محققان انگلیسی طرحی را ابداع نموده‌اند که به کمک آن می‌توان چندین ترابایت اطلاعات و بیشتر از آن را تنها روی یک دیسک نوری ذخیره نمود