تولید سوئیچ‌های فوق ریز برای رایانه‌ها

کنسرسیوم تحقیقاتی اروپا با استفاده از نانوتکنولوژی، سوئیچ‌های بسیار ریزی را تولید کرده که استفاده از آنها در رایانه‌ها منجر به کاهش ابعاد و قیمت آنها می‌شود