تولید چسب جدید با نانوکامپوزیت‌های محلول

پلیمر‌های آلی چون آکریلات خالص و یا اسیترین اکریلیک به شکل محلول‌های آبی، مواد اولیه اصلی برای تولید رنگ‌ها و پوشش‌های سازگار با محیط زیست هستند