سمینار و کارگاه آموزشی میکروسکوپ‌ها

شرکت مهارفن ابزار با همکاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی با موضوع‌های SPM ، PVD ، CVD ، MOCVD و MBE را با حضور سازندگان آلمانی و دانمارکی تجهیزات مربوطه در آذر ماه سال جاری برگزار می‌نماید.