دستیابی به فوق ابررساناها به کمک نانو

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس به همراه گروهی از محققان دانشگاه کمبریج به روشی ساده و قابل استفاده در مقیاس صنعتی، برای بهبود دانسیته جریان عبوری از سیم‌های ابررسانایی که در میدان‌های مغناطیسی قوی احاطه شده‌اند، دست یافتند