استفاده از اسفناج در باتری‌ها

برای نخستین بار محققان دانشگاه MIT موفق شدند از توانایی گیاهان سبز در تبدیل نور خورشید به انرژی (فتوسنتز) در الکترونیک حالت جامد استفاده نمایند. ابزار تولیدی آنها – ساندویچ اسفناج – نام دارد که ممکن است روزی به عنوان باتری رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه