ساخت بلندترین نانولوله کربنی

محققان آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس دانشگاه دوک آمریکا موفق به ساخت نانولوله‌ای کربنی به طول ۴ سانتی‌متر شده‌اند که به عقیده آنان بلندترین نانولوله کربنی تک‌جداره در جهان می‌باشد. آنها امیدوارند این اختراع درنه‌ایت منجر به رشد پیوسته نانولوله‌ها گردد. یانتیان زو در این باره می‌گوید: اگرچه این کشف تنها آغاز راه است اما می‌تواند به کاربرد‌های بی‌شماری منجر شود که برخی از آنها عبارتند از: ابزار‌های الکترونیکی‌، سیستم‌های میکروالکترومکانیکی، حسگر‌های زیستی، رشد نورون‌ها، صنایع روبوتیک، فضانوردی، لباس‌های محافظ و کالا‌های ورزشی