نانولوله‌های کربنی در ژن‌درمانی

تاکنون ژن‌های بسیار زیادی که عامل بزور بیماری‌های مختلف هستند، شناسایی شده‌اند. دانشمندان درصددند تا از این دانش برای درمان بیماری‌ها استفاده کنند.