برنامه نانوتکنولوژی در تحقیقات سرطان

مؤسسه ملی سرطان آمریکا که جزئی از مؤسسه ملی بهداشت و سلامت این کشور (NIH) است برنامه پنج ساله خود را با سرمایه‌گذاری به میزان ۳/۱۴۴ میلیون دلار در زمینه استفاده از نانوتکنولوژی در تحقیقات سرطان اعلام کرد.