نانوفعال‌کننده‌ پروتئینی

هم‌اکنون امکان کنترل سریع و برگشت‌پذیر نانوفعال‌کننده‌های مبتنی بر پروتئین‌ها به کمک سیگنال‌های گرمایی- الکتریکی فراهم شده است.