پنجمین جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

پنجمین جلسه ستاد ویژه توسعه‌ فناوری نانو، روز سه‌شنبه ۳/۹/۸۳ به ریاست‌ رئیس جمهور و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزراء و دیگر اعضای ستاد تشکیل گردید.راهبرد بلند مدت توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران،تسهیل بودجه سال جاری و بودجه سال ۸۴ از مصوبات…