ثبت اختراع در زمینه استفاده از نانوزیست مواد در استخوان‌ها

شرکت فناوری‌های رقابتی (Competitive Technologies) اعلام کرد که اختراع آقای برین گنگ از دانشگاه کارو لینای جنوبی تحت عنوان استفاده از نانوزیست مواد در استخوان‌ها توسط دفتر ثبت اختراعات آمریکا، به ثبت رسیده‌است