نانولوله‌هایی با قابلیت تغییر رنگ و خواص ضدباکتری

محققان دانشگاه پیتزبورگ موفق به ساخت مولکول ساده‌ای شده‌اند که نه‌تنها نانولوله‌های خودسامان یکنواخت می‌سازد بلکه قادر به ایجاد اولین ساختار موسوم به نانوفرش (Nanocarpet) می‌باشد.