معرفی آزمایشگاه نانومواد انستیتو ملی علم مواد ژاپن

هدف این آزمایشگاه توسعه وسایل نانوالکترونیک برای نسل بعد فناوری اطلاعات می باشد. این آزمایشگاه از سیزده گروه پژوهشی تشکیل شده است. این گروه‌ها علاوه بر پروژه های خودشان، در پروژه‌های مشترک نیز همکاری می کنند. هدف اصلی این آزمایشگاه توسعه ابزار مولکولی و اتمی ذخیره و فراوری اطلاعات با سرعت و ظرفیت بالا و مصرف کم انرژی می باشد.