نشست مشترک کمیته نانوتکنولوژی آفریقای جنوبی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اولین نشست مشترک کمیته نانوتکنولوژی آفریقای جنوبی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جمهوری اسلامی، شنبه ۱۴آذرماه ۱۳۸۳ در باشگاه فرهنگی- ورزشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.