ساخت اولین پردازشگر به روش لیتوگرافی غوطه‌ورسازی

شرکت IBM ادعا می‌کند که برای اولین بار در جهان توانسته است به روش لیتوگرافی غوطه‌ورسازی پردازشگرهای تجاری تولید کند. شرکت مذکور ادعا کرده است که به روش فوق قادر است مقیاس ۱۹۳ نانومتر را به ۴۵ نانومتر و پایین‌تر از آن کاهش داده است.