استفاده از نانولوله‌های پپتیدی برای ساخت حسگرها

محققان دانشگاه تل‌آویو در اسرائیل از نانولوله‌های پپتیدی خودسامان یافته در ساخت یک زیست حسگر الکتروشیمیایی استفاده کرده‌اند. آنها دریافتند که این نانولوله‌ها حساسیت حسگر را چند برابر افزایش می‌دهند. از حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانولوله‌های پپتیدی می